دییرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مردم سالاری، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ برابر با ۲۴ شهریور ماه جاری، از تمامی جوانان در هر مکان خواست تا هدایت حرکت اصلی به سوی مردم سالاری فراگیر در جهان را به عهده گیرند.

در پیام بان کی مون آمده است: امسال، هم زمان با گرامی داشت روز جهانی مردم سالاری، به نظر می رسد جهان آشفته تر از همیشه شده است.

وی می گوید: در بسیاری از منطقه ها و به روش های گوناگون، ارزش های سازمان ملل متحد شامل بعضی از اساسی ترین حقوق و آزادی های نهفته در منشور ملل متحد، مورد آزمون و چالش قرار گرفته اند.

دبیرکل از آنچه که وی آن را بزرگترین نسل جوان در تاریخ بشریت نام نهاد، خواست تا با این چالش ها مبارزه نموده و در نظر داشته باشند برای حل آنها چه اقدامی می توانند انجام دهند.

وی خطاب به جوانان گفت: می توانید سرنوشت خود را به دست گیرید و آرزوهای خود را تبدیل به آینده ای بهتر نمایید، برای ایجاد جوامع قوی تر و دموکراتیک تر کمک نمایید، با همکاری یکدیگر و استفاده از خلاقیت های خود تبدیل به معمارهایی برای آینده شوید که در آن هیچ فردی عقب نمی ماند و برای هدایت جهان در مسیری به سوی آینده ای بهتر کمک نمایید.