ملک عبدالله بن عبدالعزیز در میان شماری از سفرای کشورهای عربی مدعی شد خطر داعش محدود به منطقه خاورمیانه نیست بلکه خطر آن به اروپا و آمریکا خواهد رسید.

وی افزود: باید کشورهای جهان با داعش مقابله کنند باید با این شیطان(داعش) با قدرت، منطقی و با سرعت مقابله شود.

این درحالیست که یک عضو مجلس مشورتی عربستان سعودی با اعتراف به اینکه داعش ساخته و پرداخته کشورش است گفت هنوز بخش هایی در عربستان هستند که از القاعده و داعش پشتیبانی می کنند.

عیسی الغیثعضو مجلس مشورتی عربستان با اذعان به مطالب فوق گفت: عناصر داعش همچنان توسط مبلغان تندرو(وهابی) که در میان دانشگاه ها و مدارس و بخش رسمی و خیریه ها در عربستان رفت و آمد می کنند پشتیبانی می شود.

الغیثافزود: تروریسم القاعده و داعش که امروز شاهد آن هستیم ساخته و پرداخته کانون هایی است که همچنان به فعالیت خود در مراکز کشور ادامه می دهند.

عناصر وابسته به گروهک تروریستی " داعش " با انتشار نوار ویدیویی در اینترنت تاکید کردند که برای " بلند کردن پرچم اسلام و برپایی خلافت اسلامی " به شبه جزیره عربستان بازخواهند گشت.