غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان رد شد.

وی افزود: طرح کاهش ساعت کاری کارمندان دولت در ماه رمضان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود که اعضای کمیسیون به رد کلیات این طرح رای دادند.

وی همچنین در خصوص دیگر موضوعات مطرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کلیات طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه و نتایج آزمون استخدامی به داوطلبان استخدام در دستگاههای دولتی و ممنوعیت بکارگیری غیر قانونی تصویب شد.