یوکیا آمانو، مدیر کلر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است فردا به تهران سفرکند.

آمانو در سفر به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

روز گذشته خبر سفر آمانو به تهران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شد.

در پی این خبر، رضانجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانسسفر آمانو به تهران را در راستای ادامه همکاری ها بین ایران و آژانس در قالب «چارچوبی برای همکاری» که سال گذشته امضا شد، عنوان کرد.

وی افزود: در سفر قبلی با توجه به فرصت کم امکان ملاقات مدیرکل با ریاست جمهوری فراهم نشد و در این سفر ملاقات آمانو با آقای روحانی برای روز یکشنبه تنظیم شده تا گفت وگویی در بالاترین سطح بین ایران و آژانس بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صورت پذیرد.

نجفی خاطرنشان کرد: در این سفر همچنین انتظارات جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح به آژانس بین المللی انرژی اتمی منتقل خواهد شد.

در طول یک سال گذشته این دو مین سفر آمانو به تهران است. آمانو در آبان ماه سال گذشته نیز سفری به تهران داشت.

در سفر گذشته آمانو به تهران بیانیه مشترکی بین دو طرف امضا شد.

بر اساس این بیانیهآژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران امروز، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳، توافق کردند تا با هدف کسب اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از طریق حل تمام موضوعات مطروحه که تاکنون حل نشده باقی مانده، همکاری ها و مذاکرات دوجانبه را تقویت کنند.

در همین راستا، توافق شد ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری های بیشتری در زمینه افزایش فعالیت های راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل موضوعات پیشین و کنونی، داشته باشند. پیش بینی شده است که همکاری های ایران شامل ارائه اطلاعات زمانبندی شده در مورد تأسیسات هسته ای و در راستای اجرای اقدامات شفاف ساز باشد. این اقدامات به صورت گام به گام انجام می گیرد.

در پی امضای این بیانیه ایران در ۲۰ آبان ماه متعهد به اجرای ۷ اقدام عملی در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.

۱ - ارایه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد.

۲ - ارایه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت شده مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان.

۳ - تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) بروز شده راکتور IR - ۴۰(اراک).

۴ - اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR - ۴۰(اراک).

۵ - ارایه اطلاعات مورد توافق دو طرف و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد.

۶ - ارایه اطلاعات مواد چشمه source material، که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی سازی نرسیده است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران.

۷ - ارایه اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW(نسل جدید چاشنی های ایمن).

ایران و آژانس همچنیندر ۳۰ اردیبهشت ماه در تهران به ریاست «ترو واریورانتا» معاون یوکیو آمانو مدیرکل آژانس در امور پادمان ها و رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره ۵ اقدام عملی دیگر که قرار است تا ۲۵ اوت(سوم شهریور ماه) اجرا شود، توافق کردند.

اقدامات عملی که قرار شد تا تاریخ سوم شهریور ماه ایران بر اساس «چارچوب همکاری ها» نیز شامل موارد زیر است.

۱) تبادل اطلاعات با آژانس در رابطه با ادعاهای مطرح شده در خصوص مبادرت به انفجارات قدرتمند، از جمله انجام آزمایش انفجار قدرتمند در مقیاس بزرگ در ایران.

۲) ارائه اطلاعات مربوطه مورد توافق و توضیحات مربوط به مطالعات صورت گرفته و / یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با ترابرد نوترون و مدلسازی ها و محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آن ها در مواد فشرده.

۳) ارائه اطلاعات مورد توافق دوجانبه و انجام هماهنگی های لازم برای بازدید از یک مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ.

۴) ارائه اطلاعات مورد توافق دوجانبه و دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره سازی.

۵) جمع بندی رهیافت پادمانی در مورد راکتور IR - ۴۰

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش هایی که تا کنون منتشر کرده است اقدامات داوطلبانه ایران را مورد تأیید قرار داده است.

آژانس بین المللی انر ژی اتمی در آخرین گزارش خود تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به مفاد توافقنامه موقت با ۱ + ۵ پایبند بوده است.