حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز شنبه با همراهی سورنا ستاری معاون علمی فن آوری خود همچنین حسام الدین آشنا، محمد نهاوندیان و حسین فریدون از پژوهشگاه رویان بازدید کرد.

همچنین رئیس جمهور به بازدید از نمایشگاهی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی و آزمایشگاه این مرکز پژوهشگاهی پرداخت.

روحانی پس از بازدید از واحدهای مختلف پژوهشگاه رویان در جمع مدیران و پژوهشگران آن سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش مهر، پژوهشگاه رویان بزرگترین مرکز تحقیقات علوم سلولی به خصوص سلول های بنیادین و درمان های ناباروری است.