حسین معدنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی مانورهای دفاعی برای شبکه ارتباطات زیرساخت که با همکاری سازمان پدافند غیرعامل به اجرا درآمد، اظهار داشت: طی دو سال گذشته بالغ بر ۸ مانور در این زمینه انجام و نقاط ضعف و قدرت شبکه های مخابراتی و ارتباطی شناسایی شد.

وی با بیان اینکه در این مانورها تمامی شبکه های مخابراتی و ارتباطی کشور اعم از شبکه زیرساخت و مخابرات مورد تست و سنجش توانایی در برابر بروز بحران قرار گرفت، ادامه داد: هم اکنون با تقویت نقاط ضعف شناسایی شده، شبکه زیرساخت ارتباطی کشور آمادگی مواجهه با هرگونه بحرانی را دارد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه براساس ارزیابی های صورت گرفته شبکه زیرساخت در بخش انتقال، سوئیچ و دیتا با مشکل حادی مواجه نیست، گفت: بخش مهندسی عملیات این شبکه در حال تقویت است.

معدنی پور کاهش زمان بندی در مواجهه با بحران های طبیعی و سایبری را از جمله پارامترهای تقویت این شبکه عنوان کرد و گفت: براین اساس کمیته مدیریت بحران در شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده است و به جرات می توان گفت هرگونه بحرانی به راحتی در این بخش قابل کنترل خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شبکه های استانی نیز باید ظرفیت و آمادگی مواجهه با بحران را داشته باشند گفت: تلاش بر این است که در صورت بروز بحران و حادثه ارتباط تا مراکز زیرساخت برقرار باشد و کاربران در زمان این وقایع بتوانند از ارتباطات کامل استفاده کنند.