ملت ایران: با ورود پرنس چارلز به صحنۀ تشریفات خاندان سلطنتی و انجام وظابف مادرش، به نوشتۀ رسانه ها، ملکه الیزابت عملاً بازنشسته شده است، اما طی دو روز اخیر این مسئله در جنجال استعفای آلکس فرگوسن ناپدید شد.از قدیم می گفتند ملکه الیزابت ۸۷ ساله هیچگاه قدرت را واگذار نخواهد کرد و تا آخرین نفس پادشاهی می کند. اما مدتی است که پرنس چارلز فعالیت های تشریفاتی مادرش را انجام می دهد و از این رو گفته می شود که انتقال قدرت به فرزند ارشد پسر مدتی است که صورت گرفته است.
همراهی و حضور پرنس چارلز در رکاب مادرش در روز سه شنبه در صحن مجلس عوام زمزمه های انتقال قدرت به شاهزاده را افزایش داده است. با این حال کاخ باکینگهام رسماً اعلام کرد که ملکه به انجام وظایف خود ادامه می دهد اما قرار است در سفرهای بلندمدت وی تجدیدنظر شود. لازم به یادآوری است که امسال ملکه الیزابت شصتمین سال تاجگذاری خود را جشن گرفت.
با این حال اطرافیان خاندان سلطنتی می گویند که پرنس چارلز و همسر دومش کامیلا خود را برای تحویل تاج و تخت ملکه آماده می کنند.
اولین باری که پرنس چارلز در یک صحن پارلمانی حضور پیدا کرده بود، به ۱۷ سال پیش برمی گردد، اما برای کامیلا این اولین بار است. با این حال این اتفاق چندان در کانون توجهات قرار نگرفت و کاخ سلطنتی اعلام کرد که این اتفاقی معمول است. پرنس چارلز قرار است به جای مادرش در نشست کشورهای مشترک المنافع در کلمبو(پایتخت سریلانکا) شرکت کند؛ نشستی که برای تاج و تخت سلطنتی و شخص ملکه الیزابت از اهمیت زیادی برخوردار است.
گفتنی است در ماه آوریل، پرنس چارلز و کامیلا در مراسم تاجگذاری پادشاه جدید هلند ویلم الکساندر شرکت کرده بودند. آخرین سفر ملکه الیزابت به استرالیا و نیوزیلند به سال ۲۰۱۱ باز می گردد. ملکه همچنین به دلایل پزشکی سفر خود به رم را لغو کرده است.