به گزارشملت ایرانبه نقل از فرهنگ نیوز دادگاه ' میلان ' ایتالیا دو هفته گذشته سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق این کشور را به جرم ' فرار از پرداخت مالیات ' به یک سال زندان محکوم کرد.

برلوسکونی این اقدام را سیاسی دانست و اعلام کرد که در مورد این حکم فرجام خواهی می کند.
دادگاه تجدید نظر میلان امروز چهارشنبه حکم مجازات یک سال حبس برای برلوسکنی را به جرم تخلف مالیاتی و ممنوعیت وی را از احراز هر گونه شغل دولتی به مدت پنج سال، تایید کرد.

دادگاه عالی ایتالیا دو ماه گذشته نیز طی حکمی ' سیلویو برلوسکنی '، نخست وزیر سابق این کشور را به جرم انتشار یک نوار محرمانه دولتی در سال ۲۰۰۵ در دوران نخست وزیری خود به یک سال زندان محکوم کرده بود.

' سیلویو برلوسکنی '، نخست وزیر سابق ایتالیا با اعلام آمادگی حزب خود برای تشکیل کابینه ائتلافی با حزب چپ میانه که آرای بیشتری را در انتخابات اخیر کسب کرده، گفت: نمی توان کشور را بدون حکومت رها کرد و ما باید واکنش نشان دهیم.

گروهی از زنان مخالف ' سیلویو برلوسکنی '، نخست وزیر سابق ایتالیا همزمان با تصمیم وی برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور، تظاهرات کردند.