به گزارش سایتملت ایرانشرکت های نظارت بر اینترنت اعلام کرده اند که ترافیک کلی شبکه اینترنت در سوریه از ساعت ۲۲ روز سه شنبه به وقت محلی، شدیدا کاهش یافته و به حدود صفر رسیده است.

این در حالیست که در نوامبر سال گذشته سوریه تجربه قطعی کامل اینترنت به مدت سه ماه را داشته است.

دولت سوریه تروریست ها را عامل قطعی اینترنت معرفی کرده بود اما کارشناسان حوزه اینترنت عقیده داشتند که دولت سوریه خود عامل قطعی اینترنت بوده است.

گفتنی است که فعالان سوریه در هنگام قطعی سراسری اینترنت، عقیده داشتند که دولت در حال تدارک تهاجم بزرگ علیه شورشیان بوده و یا حداقل در پی مختل کردن ارتباط بین مخالفان است.

گزارش ها حاکیست که ساکنان سوریه، قطعی کامل اینترنت از روز سه شنبه را تایید کرده اما تاکید داشتند که خطوط موبایل و تلفن ثابت به طور عادی در حال سرویس دهی هستند.

دولت بشار اسد حدود ۲ سال است که درگیر جنگ خونین داخلی شده است.