ملت ایران: افتتاح سد و فاز اول نیروگاه آبی گتوند با حضور احمدی نژاد.