به گزارش اختصاصی ملت ایران مقامات کانادا می گویند که دو نفر را به اتهام توطئه برای حمله به قطار مسافربری دستگیر کرده اند. گویا این حمله از از جانب طالبان برنامه ریزی شده بوده است.

طی یک کنفرانس خبری مقامات اعلام کردند که این دو مضنون ۳۵ ساله و ۳۰ ساله در شهر های تورنتو و مونترال دستگیر شده اند.

گفته می شود که قرار بوده این حمله در یک قطار مسافربری و در منظقه ی بزرگ تورنتو انجام شود اما زمان آن معلوم نبوده است.

قرار است این دو مرد روز سه شنبه برای دادرسی کفالت در دادگاه حاضر شوند.

پلیس کانادا می گوید که این خرابکاری طی عملیات نظارت و در نتیجه تلاش های گسترده و مشترک کشف و خنثی شده است. این عملیات در مرحله برنامه ریزی بوده و هیچ تهدید قریب الوقوعی برای مردم وجود ندارد.

پلیس همچنین می گوید که این افراد از شهروندان کانادا نیستند و از جانب القاعده حمایت می شده اند. اما جرئیات بیشتری هنوز منتشر نشده است.