به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: وزیر کشور با اعلام آخرین آمار ثبت نام کنندگان برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور گفت: این تعداد داوطلب برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده اند که جوان ترین داوطلب ۲۵ سال و مسن ترین ۱۰۰ سال سن دارد.
مصطفی محمد نجار در نشستی خبری که عصر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به آخرین آمار و اطلاعات داوطلبان ثبت نام کننده در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در مجموع طی ۷ روز مهلت ثبت نام، ۳۰۲ هزار و ۱۶۵ داوطلب در سراسر کشور برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۸ درصد برای شوراهای اسلامی شهر و ۸۲ درصد برای شوراهای اسلامی روستا بوده است.
وی همچنین با اشاره به آمار تفکیک جنسیتی داوطلبان گفت: در این دوره از انتخابات ۴ درصد از داوطلبان را بانوان و ۹۶ درصد از آن را آقایان تشکیل داده اند.
وی همچنین با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان ادامه داد: از ۲۵ تا ۳۵ سال ۳۹ درصد، از ۳۶ تا ۴۰ سال ۱۸.۵ درصد، از ۴۱ تا ۴۵ سال ۱۴.۸ درصد، ۴۶ تا ۵۰ سال ۱۰.۵ درصد، ۵۱ تا ۵۵ سال ۷.۹ درصد، ۵۶ تا ۶۰ سال ۴.۷ درصد، ۶۱تا ۶۵ سال ۲.۲ درصد، ۶۶ تا ۷۰ سال ۱.۲ درصد و بالاتر از ۷۰ سال ۱.۱درصد ثبت نام کرده اند.
وزیر کشور تصریح کرد: جوان ترین نامزد متولد ۶۷.۹. ۵ با ۲۵ سال سن از سیستان و بلوچستان و مسن ترین نامزد متولد ۱۲۹۲/۲ / ۴ با ۱۰۰ سال سن از شهرستان مریوان ثبت نام کرده اند.
وی همچنین با اشاره به ترکیب تحصیلی نامزدها خاطرنشان کرد: در انتخابات شوراهای شهر ۲.۳درصد با مدرک تحصیلی دکتری، ۱۴.۳ با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، ۶۰.۶ درصد با مدرک تحصیلی لیسانس، ۱ درصد حوزی و ۲۱.۹ درصد با سایر مدارک تحصیلی در این انتخابات شرکت کرده اند.
نجار همچنین در مورد ترکیب تحصیلی ثبت نام کنندگان در شوراهای روستا گفت: در شوراهای روستایی کمتر از یک درصد با مدرک دکتری، ۶.۷ درصد لیسانس، نیم درصد فوق لیسانس، ۴ درصد فوق دیپلم، ۲.۲ درصد حوزوی، ۱۵.۳ درصد دیپلم، ۳.۳ درصد متوسطه، نیم درصد راهنمایی و ۳ درصد در مقطع ابتدایی ثبت نام کرده اند.
وزیر کشور ترکیب شغلی داوطلبان را ۶.۲ درصد فرهنگیان، ۰.۷ درصد استاد، ۹.۷ درصد کارمندان، ۴ درصد روحانی، ۳ درصد مشاغل قضایی، ۰.۲ درصد پزشک و ۴.۵ درصد بازنشسته اعلام کرد.
وی گفت: با پایان یافتن کار ثبت نام روند بررسی صلاحیت آغاز شده و مراکز استعلامی، وزارت دادگستری و ثبت احوال ۱۰ روز فرصت دارند تا پاسخ خود را اعلام کنند.
نجار افزود: هیئت اجرایی در تاریخ ۹۲/۲ / ۱۲ ظرف مدت ۷ روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتایج آن به هیات نظارت ارسال می شود و هیات نظارت نیز ظرف مدت ۷ روز صلاحیت داوطلبان را بررسی و از تاریخ ۹۲/۲ / ۲۰ تا ۹۲/۲ / ۲۶ فرصت دارند صلاحیت داوطلبان را بررسی و اعلام کنند.
نجار گفت: آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان تایید نشده باشد از تاریخ ۹۲/۲ / ۲۸ فرصت دارند شکایت خود را به هیات های نظارت اعلام کنند.