به گزارشملت ایرانبه نقل از مهر، احمدی نژاد در ابتدای ورود به فرودگاه اهواز مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مقامات استانی قرار گرفت تا چهارمین سفر استانی خود را به استان خوزستان آغاز کند.

قرار است در این سفر چندین طرح در بخش درمان، کشاورزی، راه و صنعت نفت توسط رئیس جمهور و وزاری دولت دهم افتتاح شود.

احمدی نژاد در طول مسیر فرودگاه اهواز تا مصلای مهدیه اهواز مورد استقبال مردم قرار می گیرد و در مصلای اهواز برای مردم سخنرانی می کند.