ملت ایران: انگلستان امروز خود را برای بزرگترین مراسم تشییع جنازه تاریخ این کشور آماده می کند.

دولت انگلستان روز چهارشنبه خود را برای برگزاری بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ انگلستان آماده می کند. بانوی آهنین امروز در تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده می شود.

در این مراسم:

۷۰۰ نیروی نظامی ارتش، در مسیر تشییع جنازه بین کاخ وست مینستر و کلیسای سنت پل حضور خواهند داشت.

۲۳۰۰ نفر از شخصیت های برجسته سیاسی از ۱۷۰ کشور در این مراسم شرکت خواهند کرد.

۲ رئیس جمهور، ۱۱ نخست وزیر، ۱۷ وزیر خارجه در مراسم حضور دارند، اما نکتۀ قابل توجه اینجاست که هیچیک از مقامات سابق کاخ سفید و کرملین در این مراسم حضور نخواهند داشت.

۴۰۰۰ هزار پلیس در راستای تدابیر امنیتی و جلوگیری از هرگونه حملۀ تروریستی در حالت آماده باش هستند.