به گزارش اختصاصی ملت ایران وزیر امور خارجه ی آمریکا، جان کری، به چین سفر کرده است. این دیدار به گفته ی وی به این جهت صورت گرفته تا چین را بیش از پیش برای استفاده از نفوذ خود در کنترل کره ی شمالی ترغیب نماید.

سفر ۴ روزه ی آقای کری به آسیا در شرایظی صورت گرفته که گمان می رود کره ی شمالی قصد پرتاب موشک هایش و شروع جدی جنگ با همسایه ی جنوبی خود را دارد.

وی روز پنچشنبه در کره ی جنوبی گفت سیاست های مشترک ضد هسته ای بین آمریکا و چین باید در قبال کره ی شمالی چنگ و دندان خود را نشان بدهد.

آمریکا می گوید طبق گزارش های فاش شده، شواهد جدی وجود ندارد که کره ی شمالی قصد فعال نمودن کلاهکهای هسته ای خود را داشته باشد.

خبر رسیده که کره ی شمالی حداقل دو فروند موشک بالستیک را به سواحل شرقی خود انتقال داده است.