خبرگزاری مهر: روح الله جمعه ای در مورد تغییر معاون سیاسی وزارت کشور گفت: آقای سیدکاظم میرولد از زمانیکه به وزارت کشور آمدند قول همکاری تا یک مقطع معینی را دادند و از ابتدا قرار بود تا پایان جریان انتخاب استانداران در وزارت کشور بمانند تا از تجارب و خدماتشان بهره مند شویم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور خاطرنشان کرد: بحثاستعفا و برکناری در مورد آقای میرولد مطرح نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شخص خاصی برای معاونت سیاسی وزارت کشور تعیین شده است؟ گفت: هنوز جایگزین میرولد مشخص نیست.

برخی از رسانه ها مدعی شده اند که اختلاف میان میرولد و وزیر کشور موجب استعفای میرولد شده است که مهم ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده است.