روزنامه دنیای اقتصاد:محمدرضا خاتمی دبیرکل پیشین حزب مشارکت ایران اسلامی و از فعالان سیاسی اصلاح طلب معتقد است که کارنامه دولت تاکنون قابل قبول بوده است.

فرارو به نقل از هفته نامه صدا نوشت: او می گوید اصلاح طلبان تمام توان و نیروی خود را در اختیار دولت روحانی گذاشته ا ند تا بتواند چالش های پیش روی کشور را حل کند و کشور را از سقوط نجات دهد.

نایب رئیس مجلس ششم همچنین معتقد است اگر دولت می خواهد از پس مشکلات برآید، باید مردم را در جریان امور قرار دهد و با آگاهی رسانی از آنان نیز کمک بخواهد.

رضا خاتمی ایجاد فضای گفت وگو را تنها راه برون رفت از انسداد سیاسی موجود می داند و بر این اعتقاد است که دولت روحانی تاکنون بیش از حد انتظار، موفق بوده است.