پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری:رییس جمهور در گفت وگو با شماری از مردم منطقه جنوب تهران، دستور پیگیری مشکلات آنها را صادر کرد.

حسن روحانی رییس جمهور عصر دیروز پس از دیدار با یکی از جانبازان در منطقه جنوب تهران، با مردمی که در آن منطقه برای دیدن وی گردهم آمده بودند، دیدار کرد.

بنا بر این گزارش، رییس جمهور در گفت وگو با شماری از مردم این منطقه دستور داد مشکلات آنها پیگیری شود.