تابناک:مرتضی الویری معتقد است جریان اعتدال اگرچه بدنه اجتماعی دارد اما سازمان و تشکیلات گسترده ندارد و از فقدان تشکیلات رنج می برد.

برخی نکات گفت وگوی مرتضی الویری با «فصل اعتدال» به شرح زیراست:

• به اعتقاد من جریان اعتدالگرایی بدنه اجتماعی دارد اما سازمان و تشکیلات گسترده یا تشکیلات مورد قبول ندارد. به عبارت دیگر شعار اعتدالگرایی از فقدان تشکیلات رنج می برد.

• به هر حال ضربه پذیری دولت در حال حاضر از نقطه ای است که جامعه توقعات و انتظاراتی برای بهبود وضعیت اقتصادی دارد که پاسخ به این توقعات و انتظارات در سیکل زمانی محدود امکان پذیر نیست. تلقی بسیاری از افراد که به آقای روحانی رای دادند این است که این دولت موجب ارزانی خواهد شد. این تصور غلطی از نظر اقتصادی است.

• من بدون تردید درباره تغییرات سیاسی و اجتماعی که در داخل کشور بعد از انتخابات ۹۲ اتفاق افتاده جز منتقدین و گله مندان هستم. اما در عین حال این واقعیت را باید اذعان کنم که آقای روحانی همه کاره نیست.

• دو امتیاز این روزها روحانی دارد که خاتمی نداشت. اول اینکه تجربه گرانسنگ و بعضا تلخ دوران اصلاحات پیش روی روحانی است و می تواند بسیار مفید باشد. دوم اینکه روحانی بر آمده از درون اصولگرایان است و ضمنا سالیان طولانی با نیروهای امنیتی و نظامی حشر ونشر داشته و راه تعامل با آنان را بهتر می داند. من امید دارم در سایه این دو امتیاز روحانی مشکلات را حل کند که در این صورت همه جناح ها سود خواهند برد.

• با توجه به تجربیاتی که از گذشته و دوره هشت ساله آقای خاتمی وجود دارد تلقی من این است که آقای روحانی خوب کار می کند و در عین حالی که باید کمک کنیم و تشویق کنیم که در حوزه مسائل سیاست داخلی و مسائل اجتماعی و فرهنگی هم قدم بردارد(که باور او هم در همین راستا است) در عین حال باید از مطالبات زیاد خودداری کنیم و بگذاریم کار به تدریج جلو برود.

• تلقی من این است که حتی حل مسائل بین المللی هم به نوعی در گرو حل مسائل داخلی کشور است.

• در دنیای واقعیت به دلیل اینکه ما در دو سر طیف زندگی نمی کنیم و در مجموعه ای قرار داریم که صفر و یک نیست تشخیص این نقطه اعتدال و علامت گذاری برای دیدگاه هایی که در مجموعه این طیف ها قرار می گیرند کار دشواری است. متاسفانه هیچ حزب و سازمانی هم وجود ندارد که با مرام نامه مشخص شاخص های اعتدال را علامت گذاری کرده باشد. جز اینکه یک شخصیت حقیقی معروف یعنی آیت ا… هاشمی در این آشفته بازار بحثاعتدال را قبل از انتخابات سال ۹۲ مطرح کرد و بعد در همان راستا آقای روحانی هم منادی همان صدا شد و مردم هم به این موضوع تمایل پیدا کردند و ندای اعتدال آنقدر برازنده و جذاب شد که توانست ایشان را در همان مرحله اول پیروز انتخابات کند.

• نسبتی که اعتدال با اصلاح طلبی و اصولگرایی می تواند داشته باشد این است که جریان اعتدالگرایی می تواند جریان های میانه در درون اصلاح طلبان و اصولگراها را به خود جذب کند. در این تقابلی که وجود دارد به جمعیت گسترده ای برمی خوریم. بخشی از آن در درون طیف اصولگرا معتقد هستند باید به برخی از واقعیت های موجود تن بدهیم و تا جایی بر آنچه که تصور می کنیم اصول است تکیه کنیم که تعارضی با تحولات دنیا و جامعه نداشته باشد. در این سوی طیف اصلاح طلب هم جمعیت زیادی وجود دارند که معتقد هستند ما نمی توانیم برای حصول به توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه اصول و مبانی را نادیده بگیریم و باید به چارچوبی پایبند باشیم و این پایبندی به نفع جامعه است. مجموعه ای که این بخش عظیم از اصولگرایان و اصلاح طلبان را در بر می گیرد مخاطب اصلی صدای اعتدال طلبی امروز است.

• تفاوت اعتدالگرایی با محافظه کاری این است که محافظه کاران بر آنچه که دارند تکیه می کنند در حالی که صدای اعتدال صدای خروج از بن بست ها یا چارچوب های کهن و دیرین است که اجازه تحول را از جامعه گرفته یا این شهامت و شجاعت را به منادیان خود می بخشد که در اتفاقات گذشته بازنگری کنند و از راه و روش غلطی که ما را به اینجا رسانده است باز گردند.

• اینکه چه مقدار از بدنه اجتماعی جریان اعتدالگرایی مربوط به اصلاح طلبان است و نه خود این جریان، اظهارنظر دقیق درباره این موضوع نیاز به تحلیل میدانی دارد. اما آنقدر می توانم بگویم که علاوه بر جریان اصلاح طلبی جریان های معترض به وضع موجود بودند که به هیچ وجه گرایش سیاسی نداشتند نه اصلاح طلبانه و نه اصولگرایانه. اینها جمع وسیعی بودند که به روحانی رای دادند. مثل آرایی که در روستاها و شهرستان های کوچک به روحانی داده شد. شما می توانید رای تهران را تحلیل سیاسی کنید که اینها کسانی بودند که از نظر سیاسی اصلاح طلب یا معترض به وضع موجود بودند اما وقتی در روستاهای دورافتاده بالای هشتاد درصد به روحانی رای دادند اگر از آنها بپرسید که شما اصلاح طلبید یا اصولگرا اصلا به این حرف ها توجهی ندارند. در عین حال که موضع گیری جریان اصلاح طلبی و شخص آقای خاتمی به عنوان رهبر این جریان نقش مهمی داشت اما سهم بندی اینها در پیروزی روحانی نیاز به تحلیل میدانی دارد که بتوان فهمید نقش و وزن هرکدام از اینها چه میزان است.

• روحانی باید مراقب باشد که با نادیده گرفتن مطالبات سیاسی اجتماعی عقبه خود را از دست ندهد. در عین حال ما باید شرایط روحانی را هم درک کنیم. روحانی دریک جاده سنگلاخ و پر دست انداز و دشواری در حال حرکت است. در این شرایط است که ولو اینکه برچسب محافظه کاری به اصلاح طلبان بچسبد به اعتقاد من اصلاح طلبان باید روحانی را برای گذر از این مرحله کمک کنند.

• دو امتیاز این روزها روحانی دارد که خاتمی نداشت. اول اینکه تجربه گرانسنگ و بعضا تلخ دوران اصلاحات پیش روی روحانی است و می تواند بسیار مفید باشد. دوم اینکه روحانی بر آمده از درون اصولگرایان است و ضمنا سالیان طولانی با نیروهای امنیتی و نظامی حشر ونشر داشته و راه تعامل با آنان را بهتر می داند. من امید دارم در سایه این دو امتیاز روحانی مشکلات را حل کند که در این صورت همه جناح ها سود خواهند برد.

• هر کس که حق نفس کشیدن دارد حق حرف زدن هم دارد و ما مجاز نیستیم که اگر دیدگاه طرف مقابل را نمی پسندیم او را با برچسب و تهمت از میدان به در کنیم. ببنید ما باید حتی جریان های تندرو را متقاعد کنیم که تندروی خودشان را در چارچوب و هنجار قانونی بیان کنند. مگر در آلمان جریان سبزها وجود ندارد؟ مگر در خیلی از کشورها جریان هایی وجود ندارد که مجموعه خودشان را قبول ندارند؟ باید تلاش کنیم همه باور کنند به موجب قانون اساسی حق بیان دیدگاه و نظر خودشان را دارند.