روزنامه اعتماد:زمانی از پایان عمر ریاست عزت الله ضرغامی بر سازمان صدا و سیما باقی نمانده است. قرار بود خرداد ریاست او بر این سازمان تمام شود که تا آبان حکمش تمدید شد. اما این تمدید آنقدر بلند نبود که رفتنش را کمرنگ و خیالش را برای ماندن محکم کند.

در چند وقت اخیر و به دنبال همین اتفاقات، رسانه ها چندین و چند گزینه برای ریاست بر این سازمان معرفی کرده اند که هرکدام بنا به دلایلی از قوت و ضعفی در رسیدن به مسند ریاست صدا و سیما برخوردار هستند. ولی بین تمامی این نام ها محمد حسینی وزیر ارشاد احمدی نژاد بیش از همه مورد توجه قرار گرفت تا همچنان او گزینه جدی جانشینی عزت الله ضرغامی باشد.

در همین رابطه در گفت وگوی کوتاهی با رمضان شجاعی کیاسری، نماینده ساری و عضو هیات نظارت بر صدا و سیما پرداخته است.

در چند روز اخیر اخباری دال بر انتخاب آقای حسینی به عنوان ریاست بر سازمان صدا و سیما منتشر شده است. آیا چنین اخباری صحت دارند؟

بنده به عنوان عضو ناظر بر عملکرد صدا و سیما به شما می گویم که تاکنون چنین چیزی به ما اعلام نشده است و ما از آن بی خبر هستیم.

بی خبر هستید یا چنین حکمی صادر نشده است؟


اگر چنین حکمی صادر شده بود یا چنین انتخابی نهایی شده بود به ما اعلام می کردند ولی ما چیزی هنوز نشنیده ایم.

در مورد گزینه هایی که تاکنون مطرح شده اند بفرمایید که با اعضای هیات نظارت بر صدا و سیما مشورتی صورت گرفته است؟

خیر. هنوز چیزی گفته نشده است و ما هم در حد همین اخباری که تاکنون در رسانه ها مطرح شده از گزینه ها مطلع هستیم.

انتخاب جایگزین از چه زمانی به صورت جدی دنبال خواهد شد؟


تا آبان ماه هنوز زمان داریم. طبیعتا از چند روز و چند هفته جلوتر از پایان حکم آقای ضرغامی رایزنی ها و مشورت ها دنبال می شود و در آن زمان می توان از گزینه های جدی نام برد.