به گزارش ملت ایران به نقل از انتخاب: آنجلینا جولی، هنرپیشه نامدار هالیوود و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در نشست «گروه ۸» به معضل تجاوز جنسی به زنان در مناقشات و درگیری ها پرداخت.

وی پس از دیدار با ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا که میزبانی «گروه ۸» را برعهده دارد گفت: «از قربانیان تجاوز جنسی از بوسنی گرفته تا جمهوری دموکراتیک کنگو شنیده ام که می گویند دنیا هیچ اهمیتی به آن ها نمی دهد. و چه کسی بخاطر این حرف می تواند آن ها را سرزنش کند؟

آنان بمدت طولانی قربانیان فراموش شدۀ جنگ بوده اند. در حالی که مسئول هیچ گونه آزاری نبوده اند اما خود متحمل بد ترین رنج ها شده اند. امروز، باورم بر این است که صداهای آنان شنیده شد.»

وزرای خارجه هشت کشور صنعتی و قرتمند جهان در نشست «گروه ۸» توافق کردند تا «برای پایان بخشیدن به خشونت های جنسی علیه زنان در درگیری ها» با همدیگر همکاری کنند.

از تجاوز جنسی به زنان در درگیری ها و مناقشه ها اغلب به عنوان حربه ای جنگی استفاده می شود.

هیگ و جولی از ماه مه سال گذشته میلادی کمپینی را برای مبارزه علیه خشونت های جنسی علیه زنان در درگیری ها و مناطق جنگی آغاز کرده اند.