فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه فارس گفت: برای نخستین بار در رزمایش بیت المقدس۲۶ موشک های " دهلاویه "، " تندر " و " توسن " تست می شوند.

امیر حسین محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران، پیرامون رزمایش بیت المقدس۲۶ اظهار کرد: روز گذشته موشک نازعات و فجر۵ با موفقیت شلیک شدند و امروز نیز موشک های دهلاویه، تندر و توسن برای نخستین بار تست می شوند.

وی با بیان اینکه رزمایش بیت المقدس در سه مرحله صورت گرفت، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ریزی رزمایش سه روز به طول انجامید و در مرحله دوم نیز موشک های راهبردی در منطقه عمومی کاشان با موفقیت اهداف دشمن را نابود کردند، در مرحله سوم نیز پدافند در سطح انجام شد و براساس برنامه ها دشمن را زمین گیر می کنیم.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه فارس به گروه های شرکت کننده در این رزمایش اشاره کرد و گفت: تیپ های پیاده، هوابرد، زرهی، انواع گروه توپخانه، هوانیروز و نیروی هوایی هدف های مورد نظر در این رزمایش شرکت می کنند.

وی بیان کرد: هدف و منظور اصلی در این رزمایش ارتقای توان برای صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

امیر محمدی خاطرنشان کرد: در رزمایش بیت المقدس۲۶ تاکتیک های جدید متناسب با اهداف دشمن به نمایش گذاشته می شوند.