نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از نامه ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما به رئیس جمهور خبر داد.

کمال الدین پیرموذن اظهار داشت: ریاست سازمان صدا و سیما در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرده است که این سازمان در راستای سیاست های دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی عمل کرده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که من معتقدم صدا و سیما همزمان با افراط در تبلیغ انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مباحثی را مانند دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست ها و یا تجمل گرایی دولت و اعتبار میلیاردی برای استخر نهاد ریاست جمهوری مطرح می کرد که رویکرد مردم به دریافت یارانه نقدی را تقویت می نمود.

وی ادامه داد: این اقدامات صدا و سیما باعثشد مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهند و دولت به اهدافش دست نیابد.