محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با دریافت حکمی از سوی است آیت الله واعظ طبسی، تولیت استان قدس رضوی به عنوان خادم افتخاری حرم مطهر رضوی منصوب شد.