مراسم راه اندازی و بهره برداری از سه دستاورد سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت با حضور رئیس جمهور در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد.

در این مراسم سانتریفیوژهای لوله ای(تیوبولار) تولید واکسن های نوترکیب(انسان و دام) و همچنین سامانه پایش پرتوهای فرابنفش(UV) با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

بنابراین گزارش همچنین سامانه ملی پرتودهی چند منظوره گاما از طریق ویدئو پروژکتور و ارتباط مستقیم با مرکز بناب با دستور رئیس جمهور رونمایی و راه اندازی شد.