نماینده ایران در جلسه قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان تأکید کرده دانشمندان ایران هنوز به ترور تهدید می شوند.

نماینده ایران در جلسه قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان تأکید کرده دانشمندان ایران هنوز به ترور تهدید می شوند.

قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ تصویب شد، سندی بین المللی دربارهٔ عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی است. این قطعنامه طی نشست ۴۹۵۶ با ۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف و ممتنع تصویب شد.

رسانه های آمریکا و رژیم صهیونیستی تا کنون به ترور چند نفر از دانشمندان هسته ای ایران اعتراف کرده اند. مصطفی احمدی روشن، معاون قسمت بازرگانی سایت هسته ای نطنز و مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران از جمله دانشمندان برجسته هسته ای ایران بودند که ترور شدند.