مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مدیران فاسد در سراسر دنیا از اولویت های تمامی دولت ها می باشد.

سیلویو برلوسکونی که زمانی نخست وزیر ایتالیا بر اساس حکم دادگاه باید به دلیل فساد و تخلف مالیاتی، به مدت یک سال حداقل هفته ای چهار ساعت در یک آسایشگاه سالمندان در نزدیکی میلان کار کند. سیلویو برلوسکونی به مدت دو سال از کلیه مشاغل دولتی و پارلمانی محروم شده است.

تصویر زیر، وی در خانه سالمندان در نزدیکی میلان هنگام کار جمع آوری زباله نشان می دهد.