خبر برخی رسانه ها مبنی بر مراجعه ی سیدمحمد خاتمی به نمایشگاه تهران و ممانعت مردم از ورود او تکذیب شد.

برخی رسانه ها در خبری عنوان کردند که خاتمی به نمایشگاه کتاب مراجعه کرده اما به خاطر اعتراض هایی نتوانسته است وارد نمایشگاه شود.

در همین حال روابط عمومی دفتر خاتمی اعلام کرده است، که آقای خاتمی تا شب گذشته(سه شنبه) که این خبر ارسال می شود، هیچ مراجعه ای به نمایشگاه کتاب تهران نداشته است.