راننده ۵۵ ساله خودرویی که بدون اجازه، اسکورت موتوری دختران رییس جمهور آمریکا را دنبال کرده و به محوطه امن کاخ سفید، که بر روی مردم عادی بسته است، وارد شده بود، دستگیر شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ورود این خودروی غیرمجاز به محوطه کاخ سفید، باعثاعلام حالت فوق العاده در آن شد و تمامی درهای ورودی به محوطه کاخ سفید برای مدت یک ساعت قفل شد و تحت حفاظت کامل امنیتی درآمد. درپی این اتفاق، هیچکس حق ورود به کاخ سفید یا خروج از آن را نداشت. حتی به خبرنگارانی که همواره داخل کاخ سفید کار می کنند، اجازه خروج از آن داده نشد.

پس از بازداشت راننده مزبور و برطرف شدن حالت فوق العاده، شرایط امنیتی کاخ سفید به حالت عادی بازگردانده شد. مشخص شده است که این فرد، در وزارت خزانه داری آمریکا در نزدیکی کاخ سفید شاغل است.

هنوز معلوم نیست آیا این شخص عمداً وارد محوطه کاخ سفید شده یا صرفاً راه خود را به محل کارش گم کرده بوده است.