شبکه راشا تودی با ارائه گزارشی درباره سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا به ژاپن توصیه کرد تا وابستگی خود رابه آمریکا کاهش دهد.
شبکه راشا تودی با ارائه گزارشی درباره سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا به ژاپن توصیه کرد تا وابستگی خود رابه آمریکا کاهش دهد. به گزارش راشا تودی با انتشار گزارشی به قلم راجی شارما استراتژیست هندی نوشت: ژاپن باید با سرعتی زیاد وابستگی خود رابه آمریکا کاهش دهد.

در این گزارش آمده است: ژاپن باید با سرعتی زیاد در سیاست های خارجی خود تجدید نظر کند و برای مقابله با چین از وابستگی خود به آمریکا بکاهد نویسنده معتقد است ژاپن برای کاهش وابستگی خود به آمریکا می تواند خود را به روسیه، کره شمالی و هند نزدیک کند.

نویسنده معتقد است بهترین الگو برای ژاپن در مواجه با چین می تواند هند باشد کشوری که با وجود اختلافات زیاد با چین در تمامی زمینه ها حتی در مورد کشمیر با چین تعامل می کند. راجی می نویسد: اگر سیاستمداران ژاپنی معتقد هستند که آمریکایی ها از ژاپن در مقابل چین دفاع کنند، سخت در اشتباه هستند.

در ادامه نویسنده با اشاره به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از ژاپن که گفته بود، ما از طرفین می خواهیم از تنش افزایی بکاهند و اقدامات اعتماد ساز ی انجام دهند می نویسد: این اظهارات بیانگر آن است که رئیس جمهور آمریکا در سفر به ژاپن حرف جدیدی نداشت تا خیال ژاپنی ها را آسوده کند. در ادامه گزارش آمده است با افزایش قدرت نظامی و اقتصادی چین دیگر چتر امنیتی که آمریکایی ها به ژاپن داده بودند کارایی زیادی ندارد.