به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز،نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از زنده بودن جمشید دانایی فر یکی از ۵ مرزبان ربوده شده توسطگروهک تروریستیجیش العدل خبر داد و گفت: یکی از سناریوهای قوی این است که دانایی فر زنده و در پاکستان است.

وی افزود: گروهی که اقدام به ربایشدانایی فرکرده اند می خواهند بر سر وی معامله بزرگی کنند.

نماینده ممسنی عنوان کرد که در حال حاضر کلیه نهادها از جمله مجلس، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و… به دنبال آن هستند که این تبعه ایرانی آزاد و به آغوش خانواده اش بازگردد.

پیش از این گفته شده بود که دانایی فر توسط این گروهک به شهادت رسیده است.