به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران به نقل از بی بی سی، سیلویوبرلوسکنی،نخست وزیرپیشین ایتالیا به اتهام حق خرید برنامه های تلویزیونی توسط شرکت مدیاست متعلق به خودش، به تقلب مالیاتی محکوم شده است.

وی قرار بود مدت محکومیت خود را در زندان به سر ببرد. هنوز مشخص نیست که شکل انجام خدمات اجباری اجتماعی برلوسکنی چگونه باشد.

دادگاه میلان احتمالا اواخر امروز جزئیات مربوط به حکم ارائه شده را منتشر می کند.