به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین، مقام های استرالیایی می گویندسیگنالهای بیشتری دریافت کرده اند که گمان می رود از جعبه سیاههواپیمایگم شده پرواز ۳۷۰ خطوط هواییمالزیباشد.
سی ان اننوشت، گروهی که برای یافتن اثری از هواپیمای گم شده پرواز ۳۷۰ تلاش می کنند، سیگنال های بیشتری دریافت کرده اند که می تواند از جعبه سیاه این هواپیما باشد.
اعلام کرده است که این گروه جست وجو، برای سومین بار سیگنال هایی را ردگیری کرده است که احتمالا از هواپیمای گم شده است.
پیش از این در بعداز ظهر و شام گاه سه شنبه این سیگنال های ردیابی شده بود.
استرالیا می گوید تلاش برای یافتن محل دقیق تر این هواپیما ادامه دارد و پس از آن یک زیردریایی به عمق اقیانوس هند فرستاده می شود تا به دنبال لاشه هواپیمای گم شده بگردد.