تصاویری از مرزبانان آزاد شدهایرانی را در جمع مسئولان استانداری سیستان و بلوچستان را می بینید.