تازه ترین عکس سحر و جواهر، دختران ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودى که ١٣ سال است در حصر خانگى هستند