همزمان با انتشار این خبر دور سوم نشست ایران و ۱ + ۵ در سطح معاونین آغاز شد.

تاکنون یک نشست ایران و ١ + ٥ درسطحظریف اشتونو ٢ نشست در سطح معاونین برگزار شده است. نشست سوم نیز در سطح معاونین ازساعت ٨ تا ١٠ شب به وقت اتریش در حال برگزاری است.
سه شنبه شب نشستهای دو جانبه در فاصله ساعت ۶ تا ٨ شب انجام شد.
بحثاصلی روز سه شنبه مذاکرات وین۲ در خصوص تحریمها و ابعاد غنی سازی و همکاریهای بین المللی بوده و روز چهارشنبه بحثدر خصوص اراک خواهد بود.
آخرین مذاکره ایران و ۵ + ۱ در سال۹۲ با «روحیه مثبت» و «حسن ظن» طرفین نسبت به یکدیگر تا فردا ادامه دارد.

این یک موفقیت برای طرفین دعوای هسته ای است که علی رغم همه تحدید ها و تحمیل های داخلی و بین المللی توانسته اند مذاکرات وین۲ را با خاصیت کنند.
حداقل دیگر منطق «مذاکره برای ادامه مذاکره» در دستور کار نیست و «مذاکره برای حل مساله» جایگزین جدید مورد توافق است.

پس از دیدار صبح دیروز ظریف و اشتون و نشست های معاونان وزرای خارجه کشورهای ۵ + ۱ در مقر اروپایی سازمان ملل مذاکرات به هتل کوبریک وین منتقل شد.
مذاکراتی که مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون پس از دور اول آن در جمع خبرنگاران حاضر در مرکز رسانه ای وین حضور یافت و آن نشست ها را با چهره ای رضایت مند «سازنده» توصیف کرده و هدف از برگزاری آن را «آماده سازی مقدمات مذاکرات هسته ای» عنوان کرد. صبح دیروز روزِ ۵ + ۱ بود تا رضایتش از روز اول مذاکرات را اعلام کند.

در مذاکرات «وین ۲» درباره رفع تحریم ها، غنی سازی، همکاری های بین المللی در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و راکتور آب سنگین اراک بحثو گفت و گو خواهد شد.
مذاکره کنندگان در این نشست درباره راهکار تدوین راه حل نهایی گفت و گو می کنند. افقی که تا رسید به خرداد و پایان مهلت شش ماهه ما را به روزهای حل مساله هیته ای نزدیکی می کند.

با روحیه مثبت مذاکرات را ادامه می دهیم

سخنگوی کاترین اشتون در نشست خبری روز اول مذاکرات وین با اشاره به ساختار مذاکرات وین ۲ با بیان اینکه «در مذاکرات ماه قبل تمامی موضوع هایی که برای همه طرفین مهم بود شناسایی شد» افزود: الان ما وارد جزییات شده ایم که مبنای جزییات هم نشست های کارشناسی در این فاصله زمانی است.