محموداحمدی نژادرئیس جمهور سابق کشورمان ازنمایشگاهعکس ها و نقاشی های مربوط بههوگو چاوزرئیس جمهور فقید ونزوئلا بازدید کرد.

این نمایشگاه به مناسبت درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا در فرهنگسرای نیاوران برگزار شده است.

همچنین محمود احمدی نژاد در بدو ورود به این فرهنگسرا، مورد استقبال سفیر ونزوئلا و جمعی از کارکنان سفارت ونزوئلا در ایران قرار گرفت.

قرار است در پایان این نمایشگاه از برترین های این نمایشگاه با اهدای لوحی، تقدیر شود.