به گزارش اختصاصی ملت ایران گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه اعلام کردکه باید نهادی بین المللی درباره علت مرگ چاوز تحقیق کنند. او دریک مصاحبه تلوزیونی گفته است که چگونه است که شش رهبر کشورهای امریکای لاتین همزمان به سرطان مبتلا شده اند. درحالیکه سران این کشورها با سیاستهای امریکا مخالفت می کنند و می خواهند کشورهای مستقل و متحد داشته باشند.
زوگانف در ادامه می گوید عجیب است رهبر آرژانتین، برزیل و پاراگوئه دچار سرطان هستند همینطور سال ۲۰۰۶ گفته شد فیدل کاسترو رهبر کوبا هم مبتلا به بیماری سرطان است و رهبر فلسطینی ها یاسر عرفات بر اثر بیماری فوت کرد.
گفته میشود چاوز خود نیز معتقد بوده است به اینکه امریکاییها یک نوع تکنولوژی دارند که موجب سرطان می شود. چاوز یکبار گفته بود که کاسترو همیشه به من گفته است مراقب خودت باش و مواظب باش چه چیزی می خوری.

تکنولوژیهایی در حال پیشرفت است حتی با یک سوزن خیلی کوچک می توانند بیماری را به تو منتقل کنند.
زوگانف افزود: این یک مساله تصادفی نیست و باید به آن رسیدگی شود و تحقیق بین المللی درباره این مساله ضروری است.