به گزارش اختصاصی ملت ایران، رهبر اپوزوسیون مصر هشدار داد که سخنان رئیس جمهور این کشور درباره انتخابات پارلمانی ماه آوریل، تنها باعثشعله ور شدن تنش های سیاسی خواهد شد.

محمد البرادعی رهبر " جبهه نجات ملی "، یکی از اصلی ترین مخالفان دولت مصر، روز جمعه در صفحه تویتر خود نوشت است که تصممیم محمد المرسی برای ورود به انتخابات پارلمانی، آن هم در بحبوحه تضاد شدید اجتماعی و به تحلیل رفتن حاکمیت دولت فاجعه به بار خواهد آورد.

گروه البرادعی پیش از این هشدار داده بودند که انتخابات را تحریم خواهند کرد مگر اینکه امکان مذاکره با رئیس جمهور با هدف مصالحه واقعی وجود داشته باشد. آنها همنچین هشدار دادند که اگر قوانین انتخابات توسط گروه های اسلام گرای مجلس و به نفع اخوان المسلمین نوشته شود، انتخابات را تحریم خواهند کرد.

اخوان المسلمین همواره در انتخابات هایی که پس از انقلاب دو سال پیش مصر برگزار شد، رای اکثریت را بدست آورده است.