به گزارش ملت ایرانبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات دولت عصر امروز(یکشنبه) به ریاست حسن روحانیرییس جمهوریبرگزار شد و اعضای دولت پیرامون مهمترین مسایل و مباحثروز کشور بحثو تبادل نظر کردند.

در ابتدای جلسه برنامه های دولت برای توسعه استان هرمزگان بر اساس اولویت های اعلام شده از سوی رییس جمهوری در جریان سفر به این استان مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین اعضای دولت در خصوص اجرای مرحله بعدیهدفمندییارانهها و تعیین ترتیبات این مرحله به بحثو تبادل نظر پرداختند. ادامه مباحثدر این خصوص به جلسه فوق العاده دولت که فردا(دوشنبه) برگزار می شود، موکول شد.