ملت ایران: نام حیدری در میان ۱۳۱ نامزد نظام پزشکی تهران دیده می شود. وی تا کنون با چهره های سرشناس ایرانی و خارجی به گفتگو نشسته است.

حیدری که از مجریان سیاسی و باسابقه صداوسیماست، دارای لیسانس " فیزیوتراپی " از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او سابقه فعالیت در مراکز درمانی را دارد و در حال حاضر در کلینیک شخصی خود به فعالیت اشتغال دارد.

وی پای ثابت مصاحبه های غیرچالشی رسانه ملی با رییس جمهور است.

حیدری هم اکنون مجری برنامه اقتصادی - سیاسی " پایش " است.

جهان