ملت ایران: با پایان یافتن دیدار رئیس جمهور مصر از آلمان عکسی جعلی از او و صدر اعظم آلمان انتشار یافت که می توانست برای محافل سیاسی بسیار بحثبرانگیز باشد.

پس از دیدار " محمد مرسی " رئیس جمهور مصر با " آنگلا مرکل " صدر اعظم آلمان عکسی جعلی از این دیدار بر صفحات اینترنتی گروهی از جمله فیس بوک منشر شد که برای محافل سیاسی می توانست بسیار بحثبرانگیز باشد.

این عکس به گونه ایست که گویی مرسی در حال روبوسی با مرکل است، اما پس از گذشت چند ساعت مشخص شد که اصل عکس مربوط به روبوسی سارکوزی با مرکل که از طریق فتوشاپ آن عکس برای مرسی نیز جعل شده است.