به گزارش ملت ایران وزرات امور خاجه انگلیس در گزارش فصلی خود فهرستی از ۲۸ کشور جهان که ناقض حقوق بشر هستند را معرفی کرد.

در این فهرست نام اسراییل هم مشاهده می شود در حالیکه مقامات اسرائیلی همواره از دمکراسی سخن می گویند و خود را مدافع حقوق بشر می دانند.

دولت انگلیس حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهرک سازی و ساخت و ساز در کرانه رود اردن را ملاک گنجاندن نام اسراییل در این فهرست اعلام کرده است.

با اینکه دولت خود گردان فلسطین به رسمیت شناخته شده است اما رژیم صهیونیستی بر تصمیم خود برای ساخت و ساز شهرک ها اصرار دارد.