به گزارش ملت ایران به نقل از عصر ایران: یک تشکل دینی در لیبی مدعی شد سفارت ایران در طرابلس برای تبلیغ تشیع و گرویدن مردم به این مذهب، فعالیت می کند.

هیأت علمای لیبی در بیانیه ای ضمن انتقاد از گسترش تشیع در لیبی اعلام کرد: به جوانان کشور درباره کمک به شیعیان یا پذیرفتن مذهب شیعه هشدار می دهیم.

هیات علما لیبی همچنین درباره آنچه که " تحرکات خطرناک سفارت ایران " در لیبی توصیف شده، هشدار داده است.

در بیانیه این تشکل آمده است: درباره سرمایه گذاری برخی کشورها به ویژه ایران در گسترش تشیع در کنار در پیش گرفتن دیدگاه های توسعه طلبانه در لیبی هشدار می دهیم.

این گروه همچنین از پارلمان و دولت لیبی درخواست کرده است در برابر این موضوع به مسؤولیت های خود بپردازند و قوانینی در این باره وضع و اجرا کنند.

هیات علمای لیبی همچنین از وزارت کشور و کمیته امنیت ملی پارلمان خواسته است گروهی مشترک برای مقابله با گسترش تشیع در لیبی تشکیل دهند.

" صادق الغریانی " مفتی کل(روحانی ارشد منصوب حکومت) لیبی هم درباره گسترش تشیع در لیبی هشدار داده و گفته است: فعالیت های مشکوکی توسط ایران در لیبی انجام می شود. این سفارت اقدام به توزیع کتاب و برگزاری نمایشگاه هایی برای تبلیغ تشیع و گرویدن به این مذهب می کند.

وی افزود: خانواده های لیبیایی با دفتر این روحانی تماس گرفته و درباره تغییر مذهب فرزندان خود به تشیع هشدار داده بودند.

الغریانی ادامه داد: به بهانه تمایل تهران برای حمایت از لیبی، ایرانی ها از جوانان و مردم عادی لیبی برای دعوت مجانی برای سفر به ایران، ثبت نام می کنند.

کشور لیبی واقع در شمال آفریقا ۶ و نیم میلیون نفر جمعیت دارد که ۹۷ درصد از آنها پیرو دین اسلام و سنی مذهب هستند.

قبل از این کشور مراکش نیز به بهانه فعالیت های سفارت ایران در رباط در تبلیغ و گسترش تشیع، روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد.