معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجراییرییس جمهورجزییات دومین سفر استانی رییس جمهور را تشریح کرد.

علی اصغر احمدی با اشاره به این کهسفر رییس جمهوربه استان هرمزگان از روز سه شنبه آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، گفت: رییس جمهور در روز سه شنبه به محض ورود به دیدار مردم خونگرم شهرستان بندرعباس خواهد رفت و در جمع آنها سخنرانی خواهد کرد.

وی همچنین با بیان این که رییس جمهور با اقشار مختلف مردم استان هرمزگان نیز دیدار می کند، گفت: دیدار با علمای اهل تسنن و تشییع، ایثارگران، مدیران صنایع از جمله صنایع فولاد و فعالان بخش اقتصادی از جمله برنامه های احتمالی رییس جمهور در جریان این سفر است. وی همچنین تصریح کرد: احتمالا رییس جمهور به بندر جاسک در شرق استان هرمزگان نیز سفری خواهند داشت.