رییس جمهور با اختصاص ۴۰۰ هکتار به یککارخانه فولادمسیر ساخت آن را باز کرد.
روزنامه خراسان در این باره نوشت: در حالی که عملیات اجرایی ساخت یک کارخانه مهم فولاد در مرکز کشور از سال ۸۵ آغاز و تاکنون تلاش های زیادی برای بهره برداری از آن انجام گرفته است، اما به دلایل مختلف از جمله عدم تملک زمین های لازم برای اجرای کامل این طرح، پروژه مذکور با مشکلات مختلفی مواجه شده بود شنیده شده رئیس جمهور با تایید پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح، دستور واگذاری ۴۰۰ هکتار زمین به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنیایران برای اتمام این طرح را صادر کرد.