عاقبت مردی که اشک اوباما را درآورد !

ملت ایران:مرد مسلح دیوانه ای که در یک مدرسه ابتدایی در امریکا ۲۰ کودک خردسال را به همراه شش نفر دیگر قتل عام کرد و مادرش را نیز کشت سرانجام به خاک سپرده شد.

آدام لانزا ۲۰ ساله در ۱۴ دسامبر پس از کشتن ۲۰ کودک خردسال و شش تن از کارکنان مدرسه ابتدایی سندی هوک هنگام ورود پلیس به صحنه قتل عام دست به خودکشی زد. وی کمی پیش از این تیراندازی ها، مادرش را در خانه ای در شهر کوچک نیوتاون ایالت کانتیکت کشته بود.

جنازه این قاتل روانی پس از خودکشی تا هفته گذشته در اداره معاینه پزشکی کنتیکت باقی مانده بود. جنازه مادر وی نیز طی یک مراسم خصوصی در نیو همپشایر به خاک سپرده شد. وی از شوهر خود جدا شده و به تنهایی فرزندش را بزرگ کرده بود.

اوباما رییس جمهور امریکا پس از این حادثه، در نطق تلویزیونی خود منقلب شد و برای لحظاتی گریه کرد.

پیتر پدر این فرد که کارمند شرکت جنرال الکتریک است، جنازه آدام لانزا را روز پنجشنبه تحویل گرفت و طی آخر هفته گذشته ترتیباتی برای به خاک سپاری وی به طور خصوصی انجام داد.