به گزارش مهر به نقل از " ان دی تی وی "، " بلاول بوتو زرداری " فرزند بی نظیر بوتو و آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور در پنجمین سال مرگ مادرش و پس از کناره گیری پدرش از حزب مردم به طور رسمی فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.

وی که پس از ترور مادرش به عنوان گزینه جانشینی بی نظیر بوتو مطرح بود، در این مراسم از تصمیم خود برای شرکت در رقابت های انتخاباتی سال آتی خبر داد که البته با حمایت پدرش و اعضای حزب مردم مواجه شد.