به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، بررسی های «ایران هسته ای» نشان دهنده آن است که هم اکنون بحثهای جدی درون امریکا درباره راهبردی که باید در مذاکرات آینده در پیش گرفت در جریان است و هنوز هیچ نتیجه قطعی حاصل نشده است.

بویژه اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد که تیم کاری مربوط به برنامه هسته ای ایران در انتظار آن است که ببیند جان کری که احتمالا وزیر خارجه بعدی است چه راهبردی را در این زمینه توصیه می‌کند و چه کسی را به عنوان مذاکره کننده امریکایی در گوره ۱ + ۵ منصوب خواهد کرد. ضمن اینکه تکلیف بقیه تیم کاری اوباما در حوزه امنیت ملی هم روشن نیست.

با این حال، ارزیابی یک مجموعه اطلاعات که از جانب منابع غربی منتشر شده نشان دهنده آن است که احتمالا طرف امریکایی تلاش خواهد کرد مذاکرات بعدی، تکرار مذاکرات مسکو نباشد.

بر همین مبنا، به نظر می رسد تدوین پیشنهاد جدیدی خطاب به ایران آغاز شده است که احتمالا برخی مشخصات آن به قرار زیر است:

۱. این پیشنهاد حتما با پیشنهاد بغداد متفاوت خواهد بود.

۲. به نظر می رسد امریکا در حال بررسی این نکته است که یک پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران ارائه کند.

۳. به نظر می رسد امریکا تصمیم گرفته به جای تصریح به پذیرش غنی سازی ۵ درصد، فعلا درباره آن سکوت کند –تداوم آن را بپذیرد - و بحثهای خود را روی غنی سازی ۲۰ درصد متمرکز نماید.

۴. برخی منابع غربی گفته اند ممکن ایست امریکا تصمیم بگیرد اروپا را ترغیب به تعدیل بخشی از تحریم های خود علیه ایران نماید. این موضوع از دید کارشناسان در تهران بسیار ضعیف ارزیابی می شود و انتشار این اخبار را بیشتر تلاش هایی برای تاثیر گذاری روی افکار عمومی در داخل ایران ارزیابی می کنند.

۵. این احتمال که امریکا موضوع لغو تحریم را به ماه ژوئن(آستانه انتخابات ایران) احاله بدهد. هدف از این اقدام شکل دهی به فضای انتخاباتی در ایران خواهد بود.

۶. به نظر می رسد در پیشنهاد جدید، درخواست توقف غنی سازی ۲۰ درصد، تعطیلی فردو و انتقال مواد حفظ خواهد شد وحتی ممکن است درخواست های دیگری هم به آن اضافه شود.

کارشناسان در تهران عقیده دارند پیشنهادی به این شکل جذابیت اندکی برای ایران خواهد داشت چرا که عملا درباره دو درخواست اصلی ایران یعنی لغو تحریم ها و پذیرش غنی سازی سکوت کرده و حداکثر حاوی اصلاحاتی جزئی در پیشنهاد بغداد است.