به گزارش ملت ایران به نقل از پرداد: دختر پاکستانی ۱۵ ساله که توسط طالبانی ها مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از رهبران خواست هیچ مدرسه ای را با نام او نامگذاری نکنند.

" مالالا یوسف زای " زمانی که فهمید در مدارسی که به احترام او نام وی را برای مدرسه انتخاب کرده اند به دانش آموزان حمله میشود و عکسهای او را پاره کرده و بچه ها را کتک میزنند تلفنی با وزیر امور خارجه تماس گرفته و از ا و خواست نام هیچ مدرسه ای را به نام او تغییر ندهند.
آنچه در خبرها منتشر شده است بچه های مدرسه ای از ترس جانشان مدرسه را رها کرده و میگویند تا زمانیکه این مسئله برای آنان خطر جانی دارد به مدرسه نخواهند رفت.


این دختر اکنون در لندن در حال مداواست. گروه تندروی طالبان گفته است او را به خاطر تلاش برای ترویج آموزش و پروش زنان مورد هدف قرار داده است و بعد از اینکه وی به عنوان سمبل مبارزه برای حقوق زنان پاکستانی معرفی شد این گروه اعلام کرده است به زودی دوباره او را هدف قرار خواهد داد.
گفته میشود این دختر که به همراه خانواده اش در لندن حضور دارند به احتمال زیاد این محل را به عنوان پایگاه فعالیتش انتخاب خواهد کرد و آنجا میماند.